Att söka pension

För att få partiell ålderspension krävs det bara att du fyller i ansökan om partiell förtida ålderspension. Du behöver inte skicka med några bilagor.

Ansökan måste göras på förhand eftersom partiell ålderspension aldrig kan beviljas retroaktivt. Det räcker att du lämnar in ansökan så att den blir anhängig under månaden innan du vill att den partiella pensionen ska börja, även om beslutet kanske hinner ges först senare.

Med avvikelse från andra pensionsslag kan pensionstagaren återkalla den partiella ålderspensionen inom tre månader från att pensionen beviljades. Om partiell ålderspension beviljas i två delar vid olika tidpunkter tillämpas tremånadersfristen separat för vardera andelen.

Uppdaterad 10.01.2017