Pensionen börjar

Den som söker invalidpension lyfter i allmänhet först dagpenning från sjukförsäkringen i 300 dagar. Pensionen börjar först efter denna dagpenningsperiod.

Om sjukdagpenning inte har beviljats eller sökts eller om det är fråga om delinvalidpension, börjar pensionen vid ingången av följande månad efter att personen blev arbetsoförmögen.

Invalidpension kan betalas retroaktivt för högst sex månader och av giltig orsak även för längre tid.

Ny pension som intjänats
Den pension som en person intjänat för LFÖPL-arbete under tiden med invalidpension läggs till ålderspensionen på ansökan. Läs mer under Arbete som pensionerad.

Uppdaterad 08.02.2018