Invalidpension blir ålderspension

Din invalidpension ändras automatiskt till ålderspension

  • vid ingången av följande månad efter att du fyllt 65 år, om pensionsfallet har inträffat år 2006 eller tidigare
  • vid ingången av följande månad efter att du fyllt 63 år, om pensionsfallet har inträffat under 2007–2016
  • vid ingången av följande månad efter att du nått den lägsta pensionsåldern för din åldersklass, om pensionsfallet inträffat år 2017 eller senare.

Ny pensionstillväxt
Ny pension tillväxer för arbete vid sidan om invalidpension. Pensionsintjänandet är 1,5 procent per år. Den nya pensionen börjar betalas på ansökan tidigast när invalidpensionen ändras till ålderspension.

Uppdaterad 31.01.2018