Invalidpension blir ålderspension

Din invalidpension ändras automatiskt till ålderspension

  • vid ingången av följande månad efter att du fyllt 65 år, om pensionsfallet har inträffat år 2006 eller tidigare
  • vid ingången av följande månad efter att du fyllt 63 år, om pensionsfallet har inträffat under 2007–2016
  • vid ingången av följande månad efter att du nått den lägsta pensionsåldern för din åldersklass, om pensionsfallet inträffar år 2017 eller senare.
Uppdaterad 05.01.2017