Hur pensionen bestäms

Förmånslåtarens pension
Om förmånslåtaren hade pension bestäms familjepensionen i regel utifrån förmånslåtarens pension. Om förmånslåtaren hade delinvalidpension baseras familjepensionen på en full invalidpension.

Om förmånslåtaren inte hade gått i pension baseras familjepensionen på den pension som skulle ha beviljats om förmånslåtaren på sin dödsdag hade blivit arbetsoförmögen.

Det är även möjligt att förmånslåtaren fick pension bara delvis eller för en del av sin verksamhet. I så fall beaktas i familjepensionen både den pension som redan betalats till förmånslåtaren och den pension som ännu inte beviljats förmånslåtaren.

Pensionen till efterlevande maken och barnen
Förmånslåtarens pension räknas först ut antingen på basis av den utbetalda pensionen eller som ett kalkylerat belopp. Efterlevandepensionen och barnpensionerna bestäms sedan som andelar av förmånslåtarens pension på följande sätt:

Antalet barn  01234 eller fler 
Efterlevandepensionen6/126/125/123/122/12
Barnpensionerna totalt-4/127/129/1210/12
Sammanlagt6/1210/1212/1212/1212/12

Summan av de pensioner som betalas till den efterlevande maken och till barnen kan aldrig vara större än den pension som skulle ha betalts till förmånslåtaren.

Om det finns två eller fler barn med rätt till pension delas barnpensionen jämnt mellan dem. Vid ändringar i antalet personer som har rätt till pension omfördelas pensionen enligt tabellen mellan dem som fortfarande har rätt till pension.

Uppdaterad 05.01.2017