Att söka familjepension

Man måste ansöka särskilt om familjepension. En LFÖPL-pension som betalats till förmånslåtaren ändras inte automatiskt till familjepension.

Arbetspensionssystemet och Folkpensionsanstalten har en gemensam blankett för ansökan om familjepension. Man ansöker således om pension från båda systemen på samma blankett. Den kan fyllas i hos LPA-ombudsmannen eller på FPA-byrån.

Ersättning från grupplivförsäkringen
I samband med ansökan om familjepension lönar det sig också att reda ut om förmånstagarna har rätt till ersättning från grupplivförsäkringen.

 

Uppdaterad 07.01.2016