Ändringar i familjepensionen

Familjepensionens storlek kan ändras under den tid pensionen betalas.

Ett barn fyller 18 år
Om antalet förmånstagare ändras leder det till att pensionen omfördelas mellan de återstående förmånstagarna. Till exempel när ett barn fyller 18 år omfördelas familjepensionen mellan den efterlevande maken och de barn som fortfarande är förmånstagare.

Andra ersättningar
Eventuella ersättningar som på grund av samma dödsfall betalas från trafik-, olycksfallsförsäkrings- eller andra så kallade primära system beaktas i familjepensionen. Om ändringar sker i ersättningarna från dessa system kan det även inverka på den familjepension som bygger på arbetspensionslagarna.

Den efterlevande makens egen pension
När den efterlevande maken beviljas egen pension kan denna pension inverka på efterlevandepensionens storlek.

Rätten till efterlevandepension upphör om den efterlevande maken ingår ett nytt äktenskap före 50 års ålder.

Uppdaterad 08.02.2013