Andra ersättningar

Det är möjligt att ersättningar som bygger på lagstiftningen om olycksfallsförsäkring, trafikförsäkring eller olycksfall i militärtjänst betalas för samma dödsfall. Den familjepension som betalas enligt arbetspensionslagarna minskar i så fall på grund av dessa ersättningar.

Uppdaterad 08.02.2013