Familjepension

LFÖPL-familjepension beviljas efter en LFÖPL-försäkrads död. Pensionen betalas i form av efterlevandepension till den efterlevande maken eller makan och i form av barnpension till barn under 18 år.

Familjepension kan beviljas även om LFÖPL-försäkringen har upphört redan tidigare på grund av pensionering eller av någon annan orsak. Det har ingen betydelse hur gammal förmånslåtaren var vid sin död.

Om förmånslåtarens död berodde på ett olycksfall eller en yrkessjukdom kan LPA även betala familjepension på grundval av OFLA-försäkringen för olycksfall och yrkessjukdomar. Det finns vissa skillnader mellan LFÖPL-familjepensionen och OFLA-familjepensionen.

Uppdaterad 05.01.2017