Övergång i annan pension från deltidspension

Ålderspension förutsätter alltid en ansökan. Du kan ansöka om att deltidspensionen ska ändras till ålderspension när du har nått den lägsta pensionsåldern för din åldersklass.

Hur ålderspensionen bestäms
Ålderspensionen består av den pension du tjänat in innan deltidspensionen började och den pension du tjänat in för deltidsarbetet. 

Rätten till annan pension
Den som har deltidspension kan beviljas invalidpension om villkoren uppfylls. Den räknas på samma sätt som ålderspension. När invalidpensionen räknas ut beaktas dessutom tiden från att arbetsoförmågan började till att pensionsåldern nås, den så kallade återstående tiden.

Deltidspensionen upphör om du beviljas någon annan pension.

Deltidspension och avträdelsestöd
LFÖPL-deltidspension är hinder för att få avträdelsestöd. En deltidspension som beviljats enligt någon annan lag är inte hinder för avträdelsestöd, men avträdelsestödet medför att deltidspensionen upphör.

Uppdaterad 19.01.2017