Arbetspensionskort

Arbetspensionskortet beviljas personer som får pension på basis av en anställning eller företagarverksamhet. Det kan vara fråga om ålderspension, arbetslivspension eller full invalidpension. Även avträdelsestöd berättigar till ett arbetspensionskort. Kortet skickas i samband med pensionsbeslutet eller beslutet om att avträdelsestödet börjar.

Kortet ger rabatt på olika tjänster och produkter. Det lönar sig att alltid höra sig för om eventuell pensionärsrabatt. Eftersom arbetspensionskortet inte är försett med foto måste du också visa upp ett officiellt identitetsbevis för att få rabatt.

De kort som beviljats efter 2008 kan användas också utomlands.

Om arbetspensionskortet förkommer eller skadas kan du beställa ett nytt kort av oss via respons.

 

Uppdaterad 05.01.2017