Arbetslivspension

Arbetslivspension är en ny pensionsform som infördes i samband med pensionsreformen 2017.

Arbetslivspension kan beviljas en person som fyllt 63 år och har arbetat minst 38 år i ett ansträngande och slitsamt arbete.

Åtminstone en av de faktorer som uppräknas i lagen måste ha ingått i arbetet för att det ska kunna betraktas som ansträngande och slitsamt. För lantbruksföretagare görs bedömningen på samma grunder men som en tilläggsfaktor beaktas fortgående belastande bundenhet dygnet runt orsakad av hållning av produktionsdjur. Utöver en lång och tung yrkesbana är ett krav för arbetslivspension att arbetsförmågan är nedsatt till följd av sjukdom.

Ett villkor för att få arbetslivspension är att arbetet fortsätter ända tills pensionen börjar eller åtminstone nästan så länge (det kan ha upphört för högst ett år sedan). För att pensionen ska betalas krävs det att inkomsterna håller sig under den gräns som gäller allmänt för alla invalidpensionstagare (784,52 euro per månad i 2019 års nivå).

Beloppet av arbetslivspensionen motsvarar i regel en invalidpension. Den intjänade pensionen beaktas till utgången av månaden före den månad då arbetslivspensionen börjar. Pensionen beviljas utan någon andel för återstående tid.

Uppdaterad 02.05.2019