När gå i pension?

Att man når sin åldersklass lägsta pensionsålder betyder inte att man måste gå i pension redan då. Den som går i ålderspension först senare får en uppskovsförhöjning på 0,4 procent per uppskjuten månad.

Var och en beslutar själv när den egna ålderspensionen ska börja, men LPA och de lokala ombudsmännen kan ge goda råd som stöd för beslutet.

När du överväger vid vilken ålder du ska gå i pension kan det löna sig att beakta bland annat följande:

  • Ju senare du tar ut ålderspensionen, desto större blir uppskovsförhöjningen.
  • Ju tidigare du tar ut pensionen, desto längre tid hinner du få pension.
  • Partiell ålderspension är en möjlighet och den kan tas ut också efter att du nått den lägsta pensionsåldern.
  • Obligatoriska LFÖPL- och OFLA-försäkringar upphör när ålderspensionen börjar. Försäkringarna kan fortsätta som frivilliga.
  • Den som får LFÖPL-ålderspension har inte rätt till avbytarservice.
  • Ålderspensionen kan inverka på andra sociala förmåner (till exempel sjukdagpennings- och arbetslöshetsförmåner).
  • Makens/makans och hela företagets situation som helhet kan också vara av betydelse.

Du behöver inte välja när du tänker ta ut din ålderspension eller anmäla det till oss i förväg. Det räcker att du uppger när pensionen ska börja när du gör din pensionsansökan.

Du kan ansöka elektroniskt om ålderspension via våra e-tjänster.

Uppdaterad 10.01.2017