Arbete som pensionerad

Som ålderspensionär kan du arbeta utan begränsningar och tjäna in ny pension tills du fyller 68 år. Pensionsintjänandet är 1,5 procent per år också för arbete jämsides med pension.

Frivillig försäkring
En obligatorisk LFÖPL-försäkring kan inte vara i kraft vid sidan om ålderspension. Om din lantbruksföretagarverksamhet fortsätter efter att du fått ålderspension, kan du ta en frivillig LFÖPL-försäkring och tjäna in ny pension så länge verksamheten fortsätter, dock högst till slutet av den månad du fyller 68 år.

LFÖPL-försäkringen är alltid frivillig vid sidan om ålderspension även om ålderspensionen har beviljats av en annan pensionsanstalt. Det här gäller oberoende av om den pension som den andra anstalten beviljat innehåller en LFÖPL-del eller inte.

När du har en frivillig LFÖPL-försäkring tjänar du in 1,5 procent per år i ny pension. Du kan få den nya pension som tillvuxit av att du arbetat vid sidan om pensionen tidigast när du fyllt 68 år.

OFLA-försäkring
Om din lantbruksföretagarverksamhet fortsätter bör du överväga att ta en OFLA-arbetsskadeförsäkring. När du har ålderspension är också OFLA-försäkringen frivillig. Försäkringen ger trygghet vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Du kan ta en frivillig OFLA-försäkring även utan att ha en frivillig LFÖPL-försäkring och omvänt.

Som tillägg till den frivilliga OFLA-arbetsskadeförsäkringen kan du ta en olycksfallsförsäkring för fritiden.

Uppdaterad 10.01.2017