Ålderspension

Från ingången av 2017 bestäms den lägsta pensionsåldern (dvs. den lägsta åldern för ålderspension) enligt födelseåret på följande sätt:

FödelseårLägsta pensionsålder
1954 eller tidigare63 år
195563 år 3 mån.
195663 år 6 mån.
195763 år 9 mån.
195864 år
195964 år 3 mån.
196064 år 6 mån.
196164 år 9 mån.
1962–196465 år
1965 eller senareHar ännu inte bestämts

Den sista åldersklass som den lägsta pensionsåldern redan fastställts för är de som är födda 1964. Pensionsreformen gäller också dem som är födda efter det, men deras pensionsålder kommer att fastställas senare med beaktande av utvecklingen av den förväntade livslängden.

Det är möjligt att få ålderspension fastän lantbruksföretagarverksamheten fortsätter. Det enda villkoret för att få LFÖPL-pension (och FöPL-pension) är att man nått åldersgränsen. För att få ålderspension från ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande räcker det däremot inte att man nått åldersgränsen utan anställningen måste också upphöra.

Folkpension
För folkpension är den allmänna pensionsåldern fortfarande 65 år. De som är födda 1957 eller tidigare kan ta ut folkpensionen i förtid redan vid 63 år och de som är födda 1958–1961 kan ta ut den i förtid vid 64 år. Arbetspensionen och folkpensionen kan börja vid olika tidpunkter.

Uppdaterad 10.01.2017