Arbetspensioner

Arbetspensionen för jordbrukare, yrkesfiskare och renskötare samt forskar- och konstnärsstipendiater bestäms enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL). Det är samma slags pensioner som andra yrkesgrupper får. Pensionerna tryggar utkomsten i ålderdomen och vid arbetsoförmåga samt om familjeförsörjaren dör.

Finland har två lagstadgade pensionssystem som kompletterar varandra:

  • Arbetspensionerna (dvs. förvärvspensionerna) intjänas genom eget lönearbete och egen företagarverksamhet.
  • Folkpensionerna tryggar en minimiutkomst under pensionsåren.

Arbetspensionsskyddet kan bestå av en eller flera arbetspensioner. Om totalpensionen blir liten kompletteras den av folkpension.


Pensionsalternativ

Invalidpension --> mellan 18 år och lägsta pensionsåldern --> ändras till ålderspension (63–65 år)
Arbetslivspension --> mellan 63 år och lägsta pensionsåldern --> ändras till ålderspension
Partiell ålderspension --> från 61 år --> ändras inte till ålderspension
Ålderspension --> från den egna åldersklassens pensionsålder
Familjepension --> efter förmånslåtarens död 


Det finns flera olika pensionsslag både i folkpensions- och arbetspensionssystemet. Villkoren för att pension ska kunna beviljas och tidpunkten för när den börjar varierar. I arbetspensionssystemet är det en central målsättning att man ska orka längre i arbetslivet till exempel genom rehabilitering och att pensioneringen ska ske senare än nu. Man kan få ålderspension enligt arbetspensionslagarna efter att man nått den egna åldersklassens lägsta pensionsålder. Ålderspension från folkpensionssystemet börjar vid 65 år.

Uppdaterad 31.08.2017