Hoppa över navigering

LPA-trygghet i 50 år!

Den finländska välfärden har sina rötter i åkrarna, skogarna och vattnen, och i en rotfast skara människor som inte räds hårt arbete. Styrkan i vår välfärdsstat är ett inkomstrelaterat socialskydd som omfattar alla som arbetar.  De som arbetar inom primärproduktionen skapar starka rötter för vårt samhälle, och de som arbetar med vetenskap och konst ger samhället vingar som bär långt in i framtiden.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA har ordnat pensionsskydd för företagare på landsbygden redan i nästan 50 år. LPA grundades 6.8.1969 och lagen om pension för lantbruksföretagare trädde i kraft 1.1.1970. I dag omfattar LPA-tryggheten förutom skogsägare, lantbruksföretagare, fiskare och renskötare även vetenskaps- och konststipendiater.

Vi här på LPA vill ta hand om våra kunders LPA-trygghet med sakkunskap och ett stort hjärta i olika livsskeden – nu och i framtiden.

LPA-trygghet redan i 50 år

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig