Arbetarskydds- och arbetshälsobroschyrer

Hjälp till lantbruksföretagare i svåra livssituationer 5/2018
Projektet Ta hand om bonden
Öppna
Skär dig inte! 10/2018
Faktakort om att undvika skärsår
Öppna
Fiskare – undvik skador! 9/2018
Faktakort om att undvika skador i fiskearbetet
Öppna
Undvik slutna utrymmen! 8/2018
Faktakort om riskerna med att arbeta i slutna utrymmen, t.ex. silor och tankar
Öppna
Upprepa inte! 8/2018
Faktakort om hur riskerna med repetitivt arbete kan minskas
Öppna
Fiskare, må bra! 5/2018
Öppna
Famla inte – ordna bra belysning! 11/2017
Faktakort om vikten av bra belysning
Öppna
Var smart – när du köper maskiner! 8/2017
Faktakort om vad man bör tänka på vid maskinanskaffningar
Öppna
Var alert – ute i trafiken! 8/2017
Faktakort om att undvika trafikolyckor med jordbruksmaskiner
Öppna
Sprattla inte! 3/2017
Faktakort om att undvika elolyckor
Öppna
Gasa inte! 12/2016
Faktakort om avgaser från arbetsmaskiner
Öppna
Bygg tryggt! 10/2016
Faktakort om byggarbetsplatser
Öppna
Sitt inte! 4/2016
Faktakort om riskerna med att sitta mycket
Öppna
Lyft inte! 4/2016
Faktakort om att lyfta tungt
Öppna
Undvik buller! 8/2015
Faktakort om att skydda hörseln
Öppna
Ta det lugnt! 4/2015
Faktakort om förflyttning av nötboskap
Öppna
Ta inte risker! 12/2014
Faktakort om att undvika olyckor med arbetsmaskiner
Öppna
Fall inte ner! 11/2014
Faktakort om arbete på hög höjd
Öppna
Ramla inte omkull! 11/2014
Faktakort om att inte halka eller snubbla
Öppna
Skydda dig själv 6/2014
Öppna
Trygg hästskötsel 11/2011
Öppna
Mögeldamm och tröskdammlunga 10/2012
Öppna
Första hjälpen för lantbruksföretagare 10/2012
Öppna
Flytgödsel kan döda 6/2012
Öppna
Farmäventyret – brädspelet "Farmiseikkailu"
Spelet har finska spelanvisningar. De svenska anvisningarna kan beställas eller skrivas ut nedan.
Svenska spelanvisningar till Farmäventyret
Öppna
Gör lantgården barnsäker 4/2012
Öppna
Skydda ditt ofödda barn 3/2010
Öppna
LPA:s arbetshälsorådgivare
A4-blad med arbetshälsorådgivarens (Tyhy-neuvoja) kontaktuppgifter och information.
Öppna
LPA:s arbetshälsorådgivares visitkort
Kan beställas av organisationer för att delas ut till klienter.
Öppna
Uppfriskande färgläggning
Lantbruksföretagarnas målarbok för vuxna. Sidorna kan inte skrivas ut här utan från bloggen Juureva joukko.
Öppna
Arbeta med god hälsa 11/2012
Öppna
Modell för tidigt ingripande i lantbruksföretag 5/2014
Öppna
Anslut dig till företagshälsovården 3/2010
Öppna
Träna nacke och axlar 8/2012
Folder med gymparåd och bilder för träning med gummiband.
Öppna
Potatis- och frilandsproduktion 9/2010
Öppna