Arbetarskydds- och arbetshälsobroschyrer

Hjälp till lantbruksföretagare i svåra livssituationer 5/2018
Projektet Ta hand om bonden
Öppna
Bli inte förblindad! 11/2018
Faktakort om risken för ögonskador och vikten av att skydda ögonen
Öppna
Skär dig inte! 10/2018
Faktakort om att undvika skärsår
Öppna
Fiskare – undvik skador! 9/2018
Faktakort om att undvika skador i fiskearbetet
Öppna
Undvik slutna utrymmen! 8/2018
Faktakort om riskerna med att arbeta i slutna utrymmen, t.ex. silor och tankar
Öppna
Upprepa inte! 8/2018
Faktakort om hur riskerna med repetitivt arbete kan minskas
Öppna
Fiskare, må bra! 5/2018
Öppna
Famla inte – ordna bra belysning! 11/2017
Faktakort om vikten av bra belysning
Öppna
Var smart – när du köper maskiner! 8/2017
Faktakort om vad man bör tänka på vid maskinanskaffningar
Öppna
Var alert – ute i trafiken! 8/2017
Faktakort om att undvika trafikolyckor med jordbruksmaskiner
Öppna
Sprattla inte! 3/2017
Faktakort om att undvika elolyckor
Öppna
Gasa inte! 12/2016
Faktakort om avgaser från arbetsmaskiner
Öppna
Bygg tryggt! 10/2016
Faktakort om byggarbetsplatser
Öppna
Sitt inte! 4/2016
Faktakort om riskerna med att sitta mycket
Öppna
Lyft inte! 4/2016
Faktakort om att lyfta tungt
Öppna
Undvik buller! 8/2015
Faktakort om att skydda hörseln
Öppna
Ta det lugnt! 4/2015
Faktakort om förflyttning av nötboskap
Öppna
Ta inte risker! 12/2014
Faktakort om att undvika olyckor med arbetsmaskiner
Öppna
Fall inte ner! 11/2014
Faktakort om arbete på hög höjd
Öppna
Ramla inte omkull! 11/2014
Faktakort om att inte halka eller snubbla
Öppna
Skydda dig själv 6/2014
Öppna
Trygg hästskötsel 11/2011
Öppna
Första hjälpen för lantbruksföretagare 10/2012
Öppna
Flytgödsel kan döda 6/2012
Öppna
Farmäventyret – brädspelet "Farmiseikkailu"
Spelet har finska spelanvisningar. De svenska anvisningarna kan beställas eller skrivas ut nedan.
Svenska spelanvisningar till Farmäventyret
Öppna
Gör lantgården barnsäker 4/2012
Öppna
Skydda ditt ofödda barn 3/2010
Öppna
LPA:s arbetshälsorådgivare
A4-blad med arbetshälsorådgivarens (Tyhy-neuvoja) kontaktuppgifter och information.
Öppna
LPA:s arbetshälsorådgivares visitkort
Kan beställas av organisationer för att delas ut till klienter.
Öppna
Arbeta med god hälsa 11/2012
Öppna
Modell för tidigt ingripande i lantbruksföretag 5/2014
Öppna
Anslut dig till företagshälsovården 3/2010
Öppna
Träna nacke och axlar 4/2019
Folder med gymparåd och bilder för träning med gummiband.
Öppna
Potatis- och frilandsproduktion 9/2010
Öppna
Bondens kraftresurstest 11/2018
Öppna
Vi tar hand om bonden – Redskap för tidigt ingripande
Öppna