Internationella publikationer

For grant and scholarship recipients! Pension and accident insurance from Mela 12/2018
Språk: engelska. Stipendiegivare uppmanas att bifoga broschyren till stipendiebeslutet.
Öppna
Mela security for grant and scholarship recipients 4/2019
Språk: engelska. Stipendiater får broschyren tillsammans med försäkringsbeslutet.
Öppna
Insured wellbeing from Mela 2/2010
Språk: engelska
Öppna
Bien-être pour les assurés garantie Mela 2/2010
Språk: franska
Öppna
Mela-oadju dorvvasta du buresbirgejumi 3/2013
Språk: samiska
Öppna
Rules for the board game "Fun on the farm"
Spelplanen kan beställas under Arbetarskydds- och arbetshälsobroschyrer.
Öppna