Styrelsen

Styrelsens sammansättning under perioden 2017–2019:

ORDFÖRANDE
Juha Marttila, MTK:s ordförande
tfn 020 413 2340
juha.marttila(at)mtk.fi

VICE ORDFÖRANDE
Mikko Kautto, direktör (PSC)
tfn 029 411 2185
mikko.kautto(at)etk.fi

MEDLEMMAR
Esa Hiiva, lantbruksråd (JSM)
tfn 0295 162 150
esa.hiiva(at)mmm.fi

Minna Liuttu, finansrådet (SHM)
tfn 0295 163 582
minna.liuttu(at)stm.fi

Hannu Mäkinen, budgetchef (FM)
tfn 029 553 0330
hannu.makinen(at)vm.fi

Holger Falck, agronom
tfn 050 555 3711
holger.falck(at)slc.fi

Jarmo Mäntyharju, lantbruksråd
tfn 0500 325 470
jarmo(at)mantyharjuntila.fi

Kati Partanen, lantbruksföretagare
tfn 040 522 9872
kati.partanen(at)mtk.fi

Henna Vuotila, lantbruksföretagare
tfn 044 537 4487
henna.vuotila(at)kotinet.com

Uppdaterad 03.06.2019