Ledningsgruppen

Ordförande


Päivi Huotari, verkställande direktör
tfn 029 435 2268, 050 500 4514
päivi.huotari(at)mela.fiJarmo Aalto, direktör (ekonomi och it)
tfn 029 435 2369, 0400 813 617
jarmo.aalto(at)mela.fiAntti Huhtamäki
, direktör (kund-, välfärds- och ersättningstjänster)
tfn 029 435 2206, 050 501 0200
antti.huhtamaki(at)mela.fi


Personalrepresentant
(inte medlem)


Inka-Maaria Näkkäläjärvi, informationssystemexpert
tfn 029 435 2363
inka-maaria.nakkalajarvi(at)mela.fi


Sakkunnig


Päivi Wallin, enhetschef (försäkrings- och välfärdsenheten)
tfn 029 435 2343, 040 740 4728
paivi.wallin(at)mela.fi


Sakkunnig och ledningsgruppens sekreterare


Minna Gardemeister, personal- och kommunikationschef
tfn 029 435 2360, 050 340 5983
minna.gardemeister(at)mela.fi

Uppdaterad 03.01.2018