Chefer och läkare

Försäkrings- och välfärdsenheten
Enhetschef Päivi Wallin
tfn 029 435 2343, 040 740 4728

Pensionsenheten
Enhetschef Risto Syvälä
tfn 029 435 2361, 040 828 4974

Olycksfallsenheten
Enhetschef Risto Syvälä
tfn 029 435 2361, 040 828 4974

Ekonomienheten
Ekonomichef Petri Toponen
tfn 029 435 2225, 0400 843 963

Dataenheten
Datachef Arja Raatikainen
tfn 029 435 2321, 050 366 7490

Personal- och kommunikationsenheten
Personal- och kommunikationschef Minna Gardemeister
tfn 029 435 2360, 050 340 5983

Juridiska enheten
Juridisk chef Eija Korpi
tfn 029 435 2300, 050 351 0209

Aktuarie Jorma Kinnunen
tfn 029 435 2269, 050 379 2884

Utvecklingschef Sonja Lilius
tfn 029 435 2345, 050 301 6896

Överläkare Jari Rechardt
specialist i företagshälsovård, specialkompetens i försäkringsmedicin
tfn 029 435 2310, 050 303 9152

 • Sakkunnigläkare
  Jari Ahlberg, specialisttandläkare i protetik och bettfysiologi
  Pertti Heikman, specialist i psykiatri och allmänmedicin
  Arto Huttunen, specialist i kirurgi och ortopedi, specialkompetens i försäkringsmedicin
  Pekka Laine, specialisttandläkare i oral och maxillofacial kirurgi
  Antti Vitikainen, specialist i kirurgi och ortopedi, specialkompetens i försäkringsmedicin
  Tuomo Vähäsarja, specialist i företagshälsovård

 

Uppdaterad 03.06.2019