LPA:s serviceprinciper

En god kundupplevelse kräver att man förstår och svarar på kundens behov och förväntningar. För oss på LPA är grunden för en god service alltid att vi sätter värde på våra kunder och har rätt serviceattityd. För att säkerställa en god kundupplevelse och ytterligare utveckla vår verksamhet arbetar vi aktivt på att kundserviceprocesserna ska löpa bättre. Inom ramen för projektet PAMELA – palveleva Mela har vi formulerat serviceprinciper för LPA.

Serviceprinciperna styr oss i det dagliga arbetet att tillsammans handlägga ärendena på rätt sätt och effektivt, för kundens bästa. Vi har hand om LPA-tryggheten sakkunnigt och effektivt, vi lyssnar på kunderna och sätter värde på dem – i enlighet med våra serviceprinciper.

LPA:s serviceprinciper

 

 

Uppdaterad 27.05.2016