LPA som arbetsplats

LPA har cirka tvåhundra anställda, som är yrkeskunniga inom försäkringar, ekonomi, it-branschen, lantbruksavbytarservice och arbetarskydd. Av de anställda arbetar 160 i Hagalund i Esbo, medan 40 är LPA-ombudsmän som sköter vår kundservice runtom i landet.

Några gånger om året söker vi nya kundtjänstinriktade arbetstagare och annonserar då under Lediga jobb och Avoimet työpaikat, där du också kan fylla i en öppen ansökan. Trots att ansökningsformuläret är finskspråkigt kan du fylla i det på svenska om du vill.

En familjevänlig arbetsplats
Vårt mål är att stödja de anställda i att kombinera arbete och familjeliv i livets olika situationer samt att främja ett familjevänligt förhållningssätt i arbetslivet. Vi deltar i EK:s kampanj med temat arbete + familj.

Uppdaterad 15.04.2019