Handläggningstider för ansökningar

 

 Månader
Försäkringsärenden1
Ålderspensioner2
Partiella ålderspensioner1
Invalidpensioner2,5
Familjepensioner1
Grupplivförsäkringsersättningar0,5
Avträdelsestöd2
Olycksfallsersättningar1,5
LPA-sjukdagpenningar0,5
Yrkessjukdomsärenden2
Begäran om omprövning av de lokala enheternas beslut om avbytarservice2
Ersättningar som betalas till renskötare för vikariehjälp1


Handläggningstiderna är genomsnittliga. Handläggningen av ett enskilt ärende kan skilja sig betydligt från dessa genomsnitt till exempel om vi måste begära tilläggsuppgifter.

Uppdaterad 29.03.2017