Lagar och försäkringsvillkor

Den centrala lagstiftningen om LPA-tryggheten och LPA:s försäkringsvillkor
Lagarna och förordningarna på dessa sidor är oftast länkade till Finlex. Om de inte finns uppdaterade i Finlex har de i vissa fall länkats till Pensionsskyddscentralens författningstjänst, som innehåller all gällande arbetspensionslagstiftning.

Vissa lagar och förordningar som inte finns uppdaterade på svenska har tillsammans med en kommentar länkats till våra finska sidor, där det finns finska pdf-versioner som sammanställts på LPA. När lagstiftning uppdaterats på LPA har ändringarna till och med 1.1.2019 beaktats.

Under Olycksfallsförsäkring finns också sidan Upphävd lagstiftning och bland försäkringsvillkoren finns också gamla OFLA-villkor.

Försäkringsvillkoren har översatts på LPA. Observera att innehållet på våra sidor omfattas av en ansvarsfriskrivning, som framgår av användarvillkoren.

Uppdaterad 05.02.2019