Hoppa över navigering

LPA:s faktureringsadresser

Här nedan får du anvisningar för hur du skickar en faktura till LPA. Vi tar i första hand emot fakturor digitalt. Märk väl att fakturor som gäller ersättning av personskador och kostnader för affärsverksamhet har särskilda faktureringsadresser.

Fakturor som gäller skadeärenden

Ska du skicka en faktura till LPA som gäller en personskada under handläggning? Vi tar emot fakturor av serviceproducenter i anslutning till skadehantering, till exempel av vårdanstalter.

Adress för nätfakturor

TE003701013196434
Förmedlarkod: 003701011385 (Tietoevry Oyj)

Pappersfakturor

Vi tar emot pappersfakturor endast i undantagsfall. Pappersfakturorna kan skickas till:
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
PB 46
02101 Esbo

Du kan också skicka din faktura i pdf-format till e-postadressen mata-korvaukset(at)mela.fi (oskyddad förbindelse).

Ange ärendenummer och uppgifter för individualisering av kunden för att påskynda handläggningen.

Inköpsfakturor till LPA (t.ex. kostnader för allmän administration, affärsverksamhet, it)

Ska du skicka en faktura till LPA som inte gäller en personskada?

Adress för nätfakturor

TE003701013196
Förmedlarkod: 003701011385 (Tietoevry Oyj)

Pappersfakturor

Vi tar emot pappersfakturor endast i undantagsfall. Pappersfakturorna kan skickas till:
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
PB 861 / Serienr 16 800 567
00019 SS
Obs.: Ange serienummern i faktureringsadressen, inga uppgifter om beställare eller annat i faktureringsadressen.

Du kan också skicka fakturan i pdf-format till e-postadressen: ostolaskut(at)mela.fi

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Kontakta Ta hand om bonden

Ge respons

Be oss kontakta dig