LPA-ombudsmän

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har ett nätverk av ombudsmän som täcker hela landet. Vi har 40 ombudsmän som tar emot på 147 ställen. Ombudsmännen kan kontaktas i alla frågor som gäller LPA-tryggheten. Servicen är avgiftsfri.

Många försäkringsärenden kan skötas genom ett telefonsamtal. Ombudsmännen tar emot kunder på mottagningen efter tidsbokning per telefon.

Skyddad e-post
Om du vill skicka konfidentiella uppgifter som e-post till en ombudsman eller LPA ber vi dig använda LPA:s skyddade e-posttjänst. Du kan också skicka bifogade filer via tjänsten. Ombudsmännens e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)mela.fi.

Sökning av ombudsmännens kontaktinformation
Du kan söka ombudsmännens kontakt- och mottagningsinformation genom sökning på din kommun eller på ombudsmannens förnamn eller efternamn.

Sök ombudsmännens kontaktinformation.

Svenskspråkiga LPA-ombudsmän
Annika Grannas (Norra Kust-Österbotten)
Nina Hemberg (Södra Kust-Österbotten)
Helena Fabritius (Åboland)
Kerstin Westerholm (Västra Nyland)
Monica Oljemark (Östra Nyland)
Heidi Pekki (Åland)

Uppdaterad 29.04.2019