Kundtjänst

Skyddad e-post
Du kan sköta dina personliga försäkrings- och LPA-trygghetsärenden via LPA:s skyddade e-posttjänst. Som mottagare väljer du typ av ärende på rullgardinsmenyn. Alternativt kan du skriva mottagarens e-postadress i fältet under menyn. Mer anvisningar finns under frågetecknet inne i tjänsten. Språket är automatiskt detsamma som i din webbläsare. Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@mela.fi

Telefon, växel och kundtjänst 029 435 11.

Du kan vända dig till LPA i alla frågor som gäller LPA-tryggheten. Vi betjänar dig per telefon kl. 8.00–16.00 (på skärtorsdag och nyårsafton till kl. 13.00).

Samtalspris
När du ringer oss från ett fast nät betalar du lokalnätsavgift. Från en mobiltelefon är samtalsavgiften beroende av operatören. I allmänhet ingår dock inte samtal till företagsnummer som börjar på 029 i abonnemangens samtalspaket, utan för sådana samtal debiteras separat. Hör dig för hos din operatör om samtalsavgiften.

Kundtjänst
Vår kundtjänst finns på gatuplanet i huvudkontoret på adressen Norrskensparken 2. Ingång till kundtjänsten sker dock från Norrskensvägen (se karta).  Kundtjänsten är öppen mån–fre kl. 9.00–16.00, på skärtorsdag och nyårsafton kl. 9.00–13.00. Boka gärna tid i förväg för att dina personliga ärenden ska kunna behandlas snabbare.

LPA:s e-tjänster
Du kan sköta en stor del av dina försäkrings- och ansökningsärenden elektroniskt på internet.

LPA-ombudsmän
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har ett nätverk av ombudsmän som täcker hela landet. Du kan sköta alla ärenden som gäller LPA-tryggheten antingen per telefon eller på ombudsmannens mottagning. Ring ombudsmannen och beställ tid i förväg. Tjänsterna är avgiftsfria.

Kontaktformulär
Du kan ge respons och ställa allmänna frågor via kontaktformuläret.

Uppdaterad 16.11.2017