LPA:s logo

LPA:s logo eller firmamärke består av en cirkelformad symbol och en textlogo. Firmamärket har på finska texten Mela och på svenska texten LPA.

Symbolen och textlogon uppträder alltid tillsammans och får aldrig separeras. Firmamärket får inte användas på ett sätt som strider mot anvisningarna.

Närmare anvisningar om firmamärket finns på finska i Melan graafinen ohje.

Personal- och kommunikationsenheten vid LPA samordnar iakttagandet av en gemensam linje. Förfrågningar kan riktas till grafiska planeraren Virve Laine, virve.laine(a)mela.fi.

Logon som nedladdningsbara filer

Tryckkvalitet (300 dpi)

Mela_variC.pdf = Coated
Mela_variU.pdf = Uncoated
Mela_musta.pdf

LPA_variC.pdf = Coated
LPA_variU.pdf = Uncoated
LPA_musta.pdf

Mela_variC.eps = Coated
Mela_variU.eps = Uncoated
Mela_musta.eps

LPA_variC.eps = Coated
LPA_variU.eps = Uncoated
LPA_musta.eps

För webben (72 dpi)

Mela_rgb_vari.png
LPA_rgb_vari.png

Mela_rgb_vari.jpg
LPA_rgb-vari.jpg

Uppdaterad 11.01.2018