Fakturabilagor och infobrev

Våra kunder kan betala sina försäkringspremier med elektroniska fakturor via sin webbank: OP-gruppen, Nordea, Danske Bank, Ålandsbanken, Lokalandelsbankerna, Aktia, Sparbankerna, Handelsbanken och S-Banken. Observera att LPA heter Mela på listan över e-fakturerare.

De som väljer att ta emot e-fakturor får inte längre pappersfakturor från LPA. De informationsbrev som medföljer fakturorna skickas inte heller utan de kan läsas på denna sida. Även bilagorna till den årsinformation som vi skickar till försäkrade och pensionstagare finns samlade här.

Dröjsmålsräntan är 4 procent per år under tiden 1.6.2016–31.12.2020.

2019
Lantbruksföretagare
Bilaga till försäkringspremiefakturan, september 2019 (betalning i 2 eller 3 rater)
Bilaga till försäkringspremiefakturan, april 2019 (betalning i 1 rat)
Bilaga till försäkringspremiefakturan, april 2019 (betalning i 3 rater)
Bilaga till försäkringspremiefakturan, januari 2019
Bilaga till årsinformationen till försäkrade 2019
Bilaga till OFLA-försäkringspremiefakturan, januari 20
19

Stipendiater
Bilaga till försäkringspremiefakturan till stipendiater, augusti 2019
Bilaga till försäkringspremiefakturan till stipendiater, maj 2019
Bilaga till försäkringspremiefakturan, februari 2019
Informationsbrev till stipendiater 2019

2018
Lantbruksföretagare
4020R Information till pensionstagare (som fyllt 68 år)
4021R Information till pensionstagare (som har avträdelsestöd)
4022R Information till pensionstagare (som har invalidpension)
4023R Information till pensionstagare (som är under 68 år och har ålderspension)
4024R Information till pensionstagare (som har partiell ålderspension, deltidspension och/eller familjepension)
4025R Information till pensionstagare (som källbeskattas)

Bilaga till försäkringspremiefakturan, september 2018 (betalning i 2 eller 3 rater)
Bilaga till försäkringspremiefakturan, april 2018 (betalning i 1 rat)
Bilaga till försäkringspremiefakturan, april 2018 (betalning i 3 rater)
Bilaga till försäkringspremiefakturan, januari 2018
Bilaga till årsinformationen till försäkrade 2018
Bilaga till OFLA-försäkringspremiefakturan, januari 2018

Stipendiater
Bilaga till försäkringspremiefakturan, november 2018
Bilaga till försäkringspremiefakturan, maj 2018
Bilaga till försäkringspremiefakturan, februari 2018
Informationsbrev till stipendiater 2018

2017
Lantbruksföretagare
4020R Information till pensionstagare (som fyllt 68 år)
4021R Information till pensionstagare (som har avträdelsestöd)
4022R Information till pensionstagare (som har invalidpension)
4023R Information till pensionstagare (som är under 68 år och har ålderspension)
4024R Information till pensionstagare (som har partiell ålderspension, deltidspension och/eller familjepension)
4025R Information till pensionstagare (som källbeskattas; svenska på sidan 2)

Bilaga till försäkringspremiefakturan, september 2017 (betalning i 2 eller 3 rater)
Bilaga till försäkringspremiefakturan, april 2017 (betalning i 1 rat)
Bilaga till försäkringspremiefakturan, april 2017 (betalning i 3 rater)
Bilaga till försäkringspremiefakturan, januari 2017
Bilaga till årsinformationen till försäkrade 2017
Bilaga till OFLA-försäkringspremiefakturan, januari 2017

Stipendiater
Bilaga till försäkringspremiefakturan till stipendiater, november 2017
Bilaga till försäkringspremiefakturan till stipendiater, augusti 2017
Bilaga till försäkringspremiefakturan till stipendiater, maj 2017
Bilaga till försäkringspremiefakturan till stipendiater, februari 2017
Informationsbrev till stipendiater 2017

2016
Lantbruksföretagare
4020R Information till pensionstagare (som fyllt 68 år)
4021R Information till pensionstagare (som har avträdelsestöd)
4022R Information till pensionstagare (som har invalidpension)
4023R Information till pensionstagare (som är under 68 år och har ålderspension)
4024R Information till pensionstagare (som har deltids- och/eller familjepension)
4025R Information till pensionstagare (som källbeskattas)

Bilaga till försäkringspremiefakturan, september 2016 (betalning i 2 eller 3 rater)
Bilaga till försäkringspremiefakturan, april 2016 (betalning i 1 rat)
Bilaga till försäkringspremiefakturan, april 2016 (betalning i 3 rater)
Bilaga till försäkringspremiefakturan, januari 2016
Bilaga till årsinformationen till försäkrade 2016
Bilaga till OFLA-försäkringspremiefakturan, januari 2016

Stipendiater
Bilaga till försäkringspremiefakturan till stipendiater, november 2016
Bilaga till försäkringspremiefakturan till stipendiater, maj och augusti 2016
Bilaga till försäkringspremiefakturan till stipendiater, februari 2016
Informationsbrev till stipendiater 2016
Bilaga till OFLA-försäkringspremiefakturan, januari 2016

2015
Lantbruksföretagare
4020R Information till pensionstagare (som fyllt 68 år)
4021R Information till pensionstagare (som har avträdelsestöd)
4022R Information till pensionstagare (som har invalidpension)
4023R Information till pensionstagare (som är under 68 år och har ålderspension)
4024R Information till pensionstagare (som har deltids- och/eller familjepension)
4025R Information till pensionstagare (som källbeskattas)

Bilaga till försäkringspremiefakturan, september 2015 (betalning i 2 eller 3 rater)
Bilaga till försäkringspremiefakturan, april 2015 (betalning i 1 rat)
Bilaga till försäkringspremiefakturan, april 2015 (betalning i 3 rater)
Bilaga till OFLA-försäkringspremiefakturan, mars 2015
Bilaga till försäkringspremiefakturan, januari 2015
Bilaga till årsinformationen till försäkrade 2015

Stipendiater
Bilaga till försäkringspremiefakturan till stipendiater, november 2015
Bilaga till försäkringspremiefakturan till stipendiater, augusti 2015
Bilaga till försäkringspremiefakturan till stipendiater, maj 2015
Bilaga till försäkringspremiefakturan till stipendiater, februari 2015
Informationsbrev till stipendiater 2015

2014
Lantbruksföretagare
4020R Information till pensionstagare (som fyllt 68 år)
4021R Information till pensionstagare (som har avträdelsestöd)
4022R Information till pensionstagare (som har invalidpension)
4023R Information till pensionstagare (som är under 68 år och har ålderspension)
4024R Information till pensionstagare (som har deltids- och/eller familjepension)
4025R Information till pensionstagare (som källbeskattas)

Bilaga till försäkringspremiefakturan, september 2014 (betalning i 2 eller 3 rater)
Bilaga till försäkringspremiefakturan, april 2014 (betalning i 1 rat)
Bilaga till försäkringspremiefakturan, april 2014 (betalning i 3 rater)
Bilaga till OFLA-försäkringspremiefakturan, mars 2014
Bilaga till försäkringspremiefakturan, januari 2014
Bilaga till årsinformationen till försäkrade 2014

Stipendiater
Bilaga till försäkringspremiefakturan till stipendiater, november 2014
Bilaga till försäkringspremiefakturan till stipendiater, augusti 2014
Bilaga till försäkringspremiefakturan till stipendiater, maj 2014
Bilaga till försäkringspremiefakturan till stipendiater, februari 2014
Informationsbrev till stipendiater 2014

2013
Lantbruksföretagare
4020R Information till pensionstagare (som fyllt 68 år)
4021R Information till pensionstagare (som har avträdelsestöd)
4022R Information till pensionstagare (som har invalidpension)
4023R Information till pensionstagare (som är under 68 år och har ålderspension)
4024R Information till pensionstagare (som har deltids- och/eller familjepension)
4025R Information till pensionstagare (som källbeskattas)

Bilaga till försäkringspremiefakturan, september 2013 (betalning i 2 eller 3 rater)
Bilaga till försäkringspremiefakturan, april 2013 (betalning i 1 rat)
Bilaga till försäkringspremiefakturan, april 2013 (betalning i 3 rater)
Bilaga till OFLA-försäkringspremiefakturan, mars 2013
Bilaga till försäkringspremiefakturan, januari 2013
Bilaga till årsinformationen till försäkrade 2013

Stipendiater
Bilaga till försäkringspremiefakturan till stipendiater, november 2013
Bilaga till försäkringspremiefakturan till stipendiater, augusti 2013
Bilaga till försäkringspremiefakturan till stipendiater, maj 2013
Bilaga till försäkringspremiefakturan till stipendiater, februari 2013
Informationsbrev till stipendiater 2013

2012
Lantbruksföretagare
Information till våra pensionstagare
Information till pensionstagare över 68 år
Information till kunder med ålderspension
Information till kunder med invalidpension
Information till kunder med avträdelsestöd

Bilaga till försäkringspremiefakturan, september 2012 (betalning i 2 eller 3 rater)
Bilaga till försäkringspremiefakturan, april 2012 (betalning i 1 rat)
Bilaga till försäkringspremiefakturan, april 2012 (betalning i 3 rater)
Bilaga till OFLA-försäkringspremiefakturan, mars 2012
Bilaga till försäkringspremiefakturan, januari 2012
Bilaga till årsinformationen till försäkrade 2012

Stipendiater
Bilaga till försäkringspremiefakturan till stipendiater, november 2012
Bilaga till försäkringspremiefakturan till stipendiater, augusti 2012
Bilaga till försäkringspremiefakturan till stipendiater, maj 2012
Bilaga till försäkringspremiefakturan till stipendiater, februari 2012
Informationsbrev till stipendiater 2012

Uppdaterad 16.09.2019