Hoppa över navigering

Tävling inom arbetssäkerhet i lantbruket och behandling av personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning förutsätter att du får veta hur dina personuppgifter behandlas på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA när en annan person anmält din gård till tävlingen Säker Gård 2020.

Varför och på vilken grund behandlas dina personuppgifter på LPA?

Dina personuppgifter behövs när tävlingen som anordnas av LPA genomförs och ett eventuellt pris skickas till dig. LPA behöver också dina personuppgifter för att kunna kontakta dig så att du kan berätta för LPA om arbetssäkerheten på din gård. Dessutom behöver LPA dina personuppgifter för att presentera dig och din gård i offentligheten. Den person som anmält din gård till tävlingen har uppgett för LPA att han eller hon fått lov av dig att anmäla dig och din gård till tävlingen. Du har därigenom samtyckt till att LPA behandlar dina personuppgifter i syfte att vidta åtgärder i samband med tävlingen. Ditt samtycke innebär också att du går med på att LPA kan presentera dig och din gård på LPA:s sociala medier och webbsidor och i tidningen “LPA idag” under 2020.

Om du vill kan du återkalla ditt samtycke och deltagandet i tävlingen genom en skriftlig anmälan till LPA:s team för främjande av arbetsförmågan.

LPA behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke och endast för de ändamål som nämnts ovan. De personuppgifter om dig som lämnats i samband med anmälan till tävlingen används inte för andra ändamål på LPA.

De personuppgifter som behandlas

I samband med tävlingen behandlar LPA följande uppgifter om dig och din gård:

  • Gårdens och företagarens namn samt företagarens mobilnummer, e-post, adress, postnummer och postanstalt.
  •  Varför den som anmält din gård till tävlingen anser att din gård bör utses till Säker Gård 2020.
  •  Bilder eller en video från din gård, om sådant material har bifogats till anmälningsformuläret.

LPA:s rätt att skaffa och lämna ut personuppgifter om dig

I samband med tävlingen samlar LPA inte in uppgifter om dig från annat håll än från dig eller den person som anmält dig till tävlingen. Utan ditt samtycke lämnar LPA inte ut uppgifter om dig till andra. De personuppgifter om dig som lämnats på anmälningsformuläret för tävlingen behandlas bara på LPA.

Om du gett ditt samtycke till att din gård anmäls till tävlingen kan dina personuppgifter behandlas på det sätt som anges i tävlingsreglerna. Detta betyder i praktiken att ditt namn kan publiceras och att du och din gård kan presenteras på LPA:s sociala medier och webbsidor och i tidningen “LPA idag” under 2020. Innan detta görs blir du kontaktad av LPA.

Om du vill kan du meddela LPA:s team för främjande av arbetsförmågan att du inte samtycker till att ditt namn publiceras eller att du och din gård presenteras offentligt. Detta betyder i praktiken att även ditt deltagande i tävlingen annulleras.

Du har rätt att kontrollera dina uppgifter

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som sparats om dig i LPA:s register. Du kan få en kopia av dina personuppgifter. Du kan be att inexakta och felaktiga personuppgifter rättas. Du kan också komplettera bristfälliga personuppgifter om det har betydelse för ändamålet med behandlingen av personuppgifter.

Andra rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter

Du kan begära att uppgifterna om dig raderas ur LPA:s register. Dessutom kan du be LPA begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du anser att de är felaktiga eller om de behandlas lagstridigt. LPA kan då behandla dina uppgifter bara med ditt samtycke eller för sådana ändamål som är särskilt nämnda i dataskyddsförordningen.

Begäran som gäller personuppgifter och rätt att lämna in klagomål

Det är i allmänhet avgiftsfritt att göra begäran och få svar som gäller personuppgifter. Om LPA trots din begäran inte vidtar åtgärder gällande dina personuppgifter, får du besked om det senast inom en månad. Om din begäran inte kan tillmötesgås anger vi orsaken.

Om du är missnöjd med LPA:s avgörande i ett ärende som gäller dina personuppgifter eller om du anser att LPA inte iakttar EU:s dataskyddsförordning vid behandlingen av personuppgifter om dig, har du rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen.

Hur länge dina personuppgifter bevaras

De personuppgifter om dig som vi samlat in på anmälningsformuläret för tävlingen Säker Gård 2020 bevaras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning så länge det behövs för att uppnå ändamålet med behandlingen av uppgifterna. Dina personuppgifter bevaras till utgången av 2020.

Personuppgiftsansvarig

LPA är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in på anmälningsformuläret för tävlingen Säker Gård 2020.

Kontaktinformation till LPA:s dataskyddsombud

Skicka skyddad e-post via LPA:s webbplats. Du kan också ringa LPA:s växel 029 435 11.

Mer information om dataskydd 

GDPR Tävling inom arbetssäkerhet i lantbruket och behandling av personuppgifter Mela 1/20

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig