Infobilagor om hur personuppgifter behandlas

LPA behandlar sina kunders personuppgifter och sörjer för kundernas integritetsskydd i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och den nationella lagstiftning som tillämpas på LPA. Informationsbilagorna redogör för hur dina personuppgifter behandlas på LPA och vilka rättigheter du har i olika situationer. På sidan Behandling av och skydd för personuppgifter finns närmare information om de organisationer som behandlar dina personuppgifter samt kontaktinformation till LPA:s dataskyddsombud.

Pensioner
Pensionsutdrag och behandling av personuppgifter (4008r)
Information för den som söker pension (7007or)

Olycksfall och yrkessjukdomar
Skadeärenden (OFLA) och behandling av personuppgifter (GDPR 7060r, 7061r, 7062r)
OFLA-familjepension och behandling av personuppgifter (GDPR 7063r)
LPA-sjukdagpenning och behandling av personuppgifter (GDPR 7066r)

LFÖPL- och OFLA-försäkringar
Försäkringsärenden (LFÖPL) och behandling av personuppgifter (GDPR 4518r, 4520r, 4522r, 4523r, 4526r, 4041r)
Försäkringsärenden (OFLA) och behandling av personuppgifter (GDPR 4524r, 4525r)

Avbytarservice
Avbytarserviceärenden och behandling av personuppgifter i den lokala enheten och på LPA (GDPR 2665r, 2666r, 2712r, 2651r, 2652r)

Avträdelsestöd
Avträdelsestödsärenden och behandling av personuppgifter (GDPR 5028r, 5029r, 5029br, 5030r)

Grupplivförsäkring
Grupplivförsäkring och behandling av personuppgifter (GDPR 3026r)

Köptjänstförbindelser
Köptjänstförbindelser och behandling av personuppgifter (GDPR 8002r)

Anmälan om en personuppgiftsincident
Anmälan om en personuppgiftsincident och behandling av personuppgifter

Rekrytering
Rekrytering och behandling av personuppgifter

Evenemang
Evenemang och behandling av personuppgifter

Personaladministration
Personaladministration och behandling av personuppgifter

Arbetarskyddsstipendium
Arbetarskyddsstipendium och behandling av personuppgifter

Uppdaterad 20.12.2018