OFLA-ersättningar vid olycksfall och yrkessjukdomar

Lantbruksföretagares skadeanmälan, olycksfall (7060r)
Öppna
Stipendiaters skadeanmälan, olycksfall (7062r)
Öppna
Skadeanmälan, yrkessjukdomar (7061r)

Lantbruksföretagare och stipendiater

Öppna
Utredning om dröjsmål (7065r)

Bilaga till skadeanmälan

Öppna
Bilaga till skadeanmälan, familjepension (7063r)

Förmånslåtaren har avlidit till följd av ett olycksfall i arbetet, en yrkessjukdom eller ett olycksfall på fritiden.

Öppna
Reseräkning för vårdresor (7064r)
Öppna
Löneförfrågan (7140r)
Öppna
Utredning om smärtor (7184r)
Öppna
Utredning om användningen av ved/flis (7170r)
Öppna
Utredning om nedsatt hörsel (7182r)
Öppna
Tilläggsutredning för OFLA-ersättning, utredning om hästar/ponnyer (7183r)
Öppna
Ansökan om rehabiliteringslån och rehabiliteringsunderstöd (7504r)
Öppna
Ansökan om frivillig OFLA-försäkring (4524r)
Öppna
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
Öppna