Stipendiater

Försäkringsansökan för stipendiater (4041r)
Öppna
Ifyllningsanvisningar till försäkringsansökan för stipendiater (4041r)
Öppna
Ansökan om OFLA-fritidsolycksfallsförsäkring (4525r)
Öppna
Ansökan på grund av ändrade förhållanden: ändring i en stipendiats försäkring (4046r)
Öppna
Arbetsgruppledarens anmälan (4002r)
Öppna
Stipendiegivarens anmälan (4003r)
Öppna
Stipendiaters skadeanmälan, olycksfall (7062r)
Öppna
Skadeanmälan, yrkessjukdomar (7061r)
Öppna
Bilaga till skadeanmälan, familjepension (7063r)

Förmånslåtaren har avlidit till följd av ett arbets- eller fritidsolycksfall eller en yrkessjukdom.

Öppna
Utredning om dröjsmål (7065r)

Bilaga till skadeanmälan

Öppna
Reseräkning för vårdresor (7064r)
Öppna