Avbytarservice

Dessa blanketter kan inte beställas i tryckt form. De kan laddas ner och skrivas ut. Alla utom TTS-blanketterna kan fyllas i på skärmen.

Lantbruksföretagares ansökan om vikariehjälp (2666r)
Öppna
Fullmakt för att ansöka om vikariehjälp (2667r)
Öppna
Lantbruksföretagares ansökan om semester för 2020 (2665r)
Öppna
Anmälan av uppgifter om lantbruksföretaget för ansökan om semester (2723r)
Öppna
Lantbruksföretagares ansökan om ersättning för själv ordnad avbytartjänst (2712r)
Öppna
Begäran om omprövning hos LPA av den lokala enhetens beslut om avbytarservice (2724r)
Öppna
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – kalvar under 6 mån. (2750r)
Öppna
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – mjölkkor (2751r)
Öppna
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – kvigor 6–24 mån. (2752r)
Öppna
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – produktion av nötkött (2753r)
Öppna
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – slaktsvin (2754r)
Öppna
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – suggor och produktion av smågrisar (2755r)
Öppna
TTS-Manager-arbetstidskalkyl – övriga svin och galtar (2756r)
Öppna
Arbeten och arbetsmetoder i värphönshus (2604r)
Öppna
Arbeten och arbetsmetoder vid skötsel av andra husdjur (2605r)
Öppna
Ansökan om avbytarservice för enskild pälsfarm år 2020 (2651r)
Öppna
Pälsdjursuppfödares ansökan om ersättning för själv ordnad avbytartjänst 2019 (2652r)
Öppna