Pension och rehabilitering

Begäran om rättelse av uppgifter i pensionsutdraget (4008r)
Öppna
Anvisningar för ifyllande av rättelsebegäran

Anvisningarna gäller blanketten för rättelse av pensionsutdraget (4008r)

Öppna
Information för den som söker pension (ETK 7007or)
Öppna
Ansökan om förtida partiell ålderspension (ETK 2021r)
Öppna
Ansökan om arbetslivspension (ETK 2022r)
Öppna
Ansökan om ålderspension (ETK/Kela 7001r)
Öppna
Ansökan om invalidpension (ETK/Kela 7002r)
Öppna
Ansökan om arbetspensionsrehabilitering (ETK 2136r)
Öppna
Ansökan om efterlevandepension (ETK/Kela 7004r)
Öppna
Anvisningar för att söka efterlevandepension (3005r)

Anvisningarna gäller blanketten för efterlevandepension (7004)

Öppna
Ansökan om barnpension (ETK/Kela 7005r)
Öppna
Lantbruksföretagares utredning, TM-blankett (LPA/FPA 001r)
Öppna
Ansökan om ersättning från grupplivförsäkringen för LFÖPL-försäkrade (3026r)
Öppna
Bosättning och arbete utomlands (ETK/Kela 7110r)

Bilaga till pensionsansökningsblanketterna, Bilaga U

Öppna