Pension och rehabilitering

Information för den som söker pension (ETK 7007or)
Öppna
Ansökan om partiell förtida ålderspension (ETK 2021r)
Öppna
Ansökan om ålderspension (ETK/Kela 7001r)
Öppna
Ansökan om invalidpension (ETK/Kela 7002r)
Öppna
Ansökan om arbetspensionsrehabilitering (ETK 2136r)
Öppna
Ansökan om arbetslivspension (ETK 2022r)
Öppna
Ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd (1809r)
Öppna
Lantbruksföretagares utredning, TM-blankett (LPA/FPA 001r)
Öppna
Ansökan om efterlevandepension (ETK/Kela 7004r)
Öppna
Anvisningar för att söka efterlevandepension (3005r)

Anvisningarna gäller blanketten för efterlevandepension (7004r)

Öppna
Ansökan om barnpension (ETK/Kela 7005r)
Öppna
Ansökan om ersättning från grupplivförsäkringen för LFÖPL-försäkrade (3026r)
Öppna
Bosättning och arbete utomlands (ETK/Kela 7110r)

Bilaga till pensionsansökningsblanketterna, Bilaga U

Öppna
Begäran om rättelse av uppgifter i pensionsutdraget (4008r)
Öppna