100 berättelser om finländskt arbete

Svara på vår enkät och berätta vad som är det bästa med ditt arbete!

Vi på LPA vill tillsammans med dig fira att Finland fyller 100 år. Vi vill lyfta fram det värdefulla arbete som primärproducenter, vetenskapsidkare och konstutövare utför. Kom med och gratulera 100-åriga Finland!

Det självständiga Finland har byggts och utvecklats med avstamp från jord- och skogsbruket. De som arbetar inom primärproduktionen har alla dragit sitt strå till stacken för vårt land. Vi har jobbat, vuxit och utvecklats tillsammans. Konst- och forskningsstipendiaterna stärker vår finländska identitet. Vetenskapsidkarna hjälper Finland framåt. Konsten ger föda för själen och stöder vårt välbefinnande.

Med projektet vill LPA visa sin uppskattning för dem som arbetar inom primärproduktionen och för dem som bedriver forskning eller utövar konst. Alla behövs för att vårt samhälle ska utvecklas vidare och vår identitet stärkas.Dela din berättelse om ditt värdefulla arbete
Vi utmanar dig att dela din egen berättelse om det värdefulla och viktiga arbete du gör. Tillsammans kan vi visa att vi uppskattar och sätter värde på varandra och vårt arbete. Yrkesstolthet skapar välfärd och resultat. Genom att vi utbyter tankar och delar berättelser med varandra ökar gemenskapen och arbetsmotivationen även under svåra tider.

Berätta vad som inspirerar dig i ditt arbete som lantbruksföretagare, fiskare, skogsägare, renskötare eller forsknings- eller konststipendiat. Vad är det bästa med ditt arbete? Varför är ditt arbete viktigt?

Skicka din berättelse till LPA genom att svara på en enkät. Mellan dem som deltar i enkäten och lämnar sina kontaktuppgifter lottar vi ut två pekplattor
(Apple iPad 32 Gb Wi-Fi + Cellular).

Gå till enkäten

Berättelserna som LPA får kommer att delas på dessa webbsidor, Tarinoita suomalaisesta työstä och i sociala medier (#100työtä). Projektet kulminerar i december då berättelserna sampubliceras på vår webbplats och i Maaseudun Tulevaisuus.

Finland 100
100 berättelser om finländskt arbete är en del av jubileumsprogrammet för Finlands 100 år av självständighet. Hundraåriga Finland firas år 2017 med ett mångsidigt program. Du kan bekanta dig med de intressanta jubileumsårsprojekten och olika evenemang på den nationella webbplatsen suomifinland100.fi.

Uppdaterad 24.08.2017