100 berättelser om finländskt arbete

Vi på LPA vill tillsammans med dig fira att Finland fyller 100 år. Vi vill lyfta fram det värdefulla arbete som primärproducenter, vetenskapsidkare och konstutövare utför. Därför har vi samlat in 100 berättelser om finländskt arbete bland våra försäkrade. Tack till alla er som deltog, nu kan vi tillsammans gratulera 100-åriga Finland!

Vårt land utvecklas av dem som utför arbetet
Det självständiga Finland har byggts och utvecklats med avstamp från jord- och skogsbruket. De som arbetar inom primärproduktionen har alla dragit sitt strå till stacken för vårt land. Vi har jobbat, vuxit och utvecklats tillsammans. Konst- och forskningsstipendiaterna stärker vår finländska identitet. Konsten ger föda för själen och stöder vårt välbefinnande. Vetenskapen bygger en bro till framtiden.

Med projektet vill LPA visa sin uppskattning för dem som arbetar inom primärproduktionen och för dem som bedriver forskning eller utövar konst. Alla behövs för att vårt samhälle ska utvecklas vidare och vår identitet stärkas.Berättelser om ett värdefullt arbete
Vi utmanade våra försäkrade att dela sina egna berättelser om det värdefulla och viktiga arbete de gör. Tillsammans kan vi visa att vi uppskattar och sätter värde på varandra och vårt arbete. Yrkesstolthet skapar välfärd och resultat. Genom att vi utbyter tankar och delar berättelser med varandra ökar gemenskapen och arbetsmotivationen även under svåra tider.

Drygt hundra lantbruksföretagare, fiskare, skogsägare och renskötare samt forsknings- och konststipendiater bidrog med berättelser genom att svara på tre frågor. Vad inspirerar dig i ditt arbete? Vad är det bästa med ditt arbete? Varför är ditt arbete viktigt?

Självständighet är en resurs
I berättelserna om vad som ger inspiration och ger arbetet dess betydelse återkommer ofta friheten i det egna arbetet, närheten till natur och djur, det synliga resultatet av det egna arbetet och produktionen av högklassiga finländska livsmedel. Ett tema i berättelserna som höjer sig över alla andra passar utmärkt nu under vårt jubileumsår – självständighet, att få arbeta på eget sätt och samtidigt för hela landets bästa!

– När vi delar med oss av våra berättelser om arbetet, delar vi samtidigt en stark tro på landet, en tro som når kommande generationer och leder fosterlandet vidare till följande 100-årsperiod, sammanfattar LPA:s verkställande direktör Päivi Huotari.

Mellan dem som deltog och lämnade sina kontaktuppgifter lottade vi ut två pekplattor (Apple iPad 32 Gb Wi-Fi + Cellular). Utlottningen vanns av lantbruksföretagare Riikka Sarajuuri-Kylänpää och konststipendiaten Sanna Paananen. Grattis till vinnarna!

Berättelserna kan läsas på finska på vår webbsida Tarinoita suomalaisesta työstä.

Finland 100
100 berättelser om finländskt arbete är en del av jubileumsprogrammet för Finlands 100 år av självständighet. Hundraåriga Finland firas år 2017 med ett mångsidigt program. Du kan bekanta dig med de intressanta jubileumsårsprojekten och olika evenemang på den nationella webbplatsen suomifinland100.fi.

Uppdaterad 05.12.2017