Hoppa över navigering

Rehabiliteringskurser

LPA har årligen ordnat rehabiliteringskurser för lantbruksföretagare som lider av astma, allergisk snuva, ODTS och tröskdammlunga som yrkessjukdom och som fortsätter i sitt arbete med hjälp av skyddsutrustning.

Kursplats och datum

Kursen ordnas i Verves rehabiliteringscentrum i Uleåborg som är beläget mitt i stadskärnan invid goda trafikförbindelser. Kursen pågår i fyra dygn. Under coronapandemin ordnades det emellertid inte kurser. Vi informerar om fortsättningen så snabbt som möjligt.

Kursinnehåll

Kursen ger dig mycket information om din yrkessjukdom, vården och skyddsutrustningen samt andra rehabiliteringsfrågor. Du får information om LPA:s förmåner samt anvisningar för egenvård och skydd så att du bättre kan fortsätta med ditt arbete inom lantbruket. I kursen ingår hälsofrämjande motion både inom- och utomhus. Verve skickar dig en kallelse innan rehabiliteringsperioden inleds och i din får du rikligt med information om din rehabiliteringskurs.

LPA svarar för kostnaderna

Vi bjuder lantbruksföretagarna på rehabiliteringskurser och svarar för alla tillhörande kostnader, såsom inkvartering och alla måltider. Resor till och från kursplatsen ersätts enligt det förmånligaste färdmedlet. För kurstiden får du också ersättning för inkomstbortfall som täcker till exempel kostnader för avbytarservice. Kostnader för avbytarservice ersätts inte.

Det lönar sig att delta i kursen

På rehabiliteringskursen lär du dig hantera din sjukdom. Du får också möjlighet att dela dina erfarenheter och tankar med andra som befinner sig i samma situation. Rehabiliteringskursen hjälper dig må bra och hitta nya sätt att tackla arbetet och vardagen.

Närmare information

Tilläggsinformation ger specialhandläggare Pirkko Sandberg vid LPA, tfn. 029 435 2240

Läs mer om Verves rehabiliteringscenter på webbplatsen och läs anvisningarna för dem som kommer för rehabilitering.

Betalningsförbindelse för undersökning

Mer information om hur du väljer personlig skyddsutrustning och hur skydden används finns under Arbetssäkerheten på gården

Bilder och information om användningen av andningsskydd finns bland annat på webbplatsen Multisafe Oy.

Ta kontakt

Ring vår kundtjänst 029 435 2650

Skicka skyddad e-post

Sök ombudsmännens kontaktuppgifter

Ge respons

Be oss kontakta dig