OFLA-rehabiliteringskurser

LPA bekostar rehabiliteringskurser för lantbruksföretagare med yrkessjukdomar.  År 2017 ordnas följande kurser:  

Astma (period 1)  9–13.10.2017
Astma (period 2)  15-19.1.2018
Tröskdammlunga och snuva  20-24.11.2017

Kurserna ordnas på rehabiliteringsinrättningen Verve i Uleåborg.

De är avsedda för lantbruksföretagare som har en ovannämnd yrkessjukdom och fortsätter att arbeta med hjälp av skyddsutrustning. LPA skickar en kurskallelse till de lantbruksföretagare som insjuknat. LPA svarar för alla tillhörande kostnader, med undantag av kostnaderna för vikariehjälp.

Kursspråket är finska. För svenskspråkiga ordnas vid behov egna kurser eller alternativt möjlighet att delta i FPA:s motsvarande kurser.

På kursen får du information om sjukdomen och dess behandling samt hur du kan skydda dig. Du får också information om de förmåner LPA kan ge. Det lönar sig att delta.

Under fliken Arbete och hälsa hittar du närmare uppgifter om personlig skyddsutrustning. Bilder och finskspråkig information om andningsskydd finns bl.a. hos Suojalaite Oy.

Ytterligare information om rehabiliteringskurserna ger specialhandläggare Heidi Sinervä på LPA, tfn 029 435 2235.

Uppdaterad 30.03.2017