OFLA-rehabiliteringskurser

LPA bekostar rehabiliteringskurser för lantbruksföretagare med yrkessjukdomar:  

Snuva 4–8.11.2019

Astma (period 1)  3–7.2.2020
Astma (period 2)  30.3-3.4.2020

Kurserna ordnas på rehabiliteringsinrättningen Verve i Uleåborg.

De är avsedda för lantbruksföretagare som har en ovannämnd yrkessjukdom och fortsätter att arbeta med hjälp av skyddsutrustning. LPA skickar en kurskallelse till dem som insjuknat. LPA svarar för alla tillhörande kostnader utom kostnaderna för vikariehjälp.

Kursspråket är finska. Svenskspråkiga kan ha möjlighet att delta i FPA:s motsvarande kurser.

Det lönar sig för dig att delta i kursen eftersom du får information om din sjukdom och dess behandling, hur du kan skydda dig och vilka förmåner du kan få från LPA.

Under fliken Arbete och hälsa hittar du närmare uppgifter om personlig skyddsutrustning. Bilder och information om andningsskydd finns bland annat hos Suojalaite Oy. Se också vår finskspråkiga video om andningsskydd.

Mer information om rehabiliteringskurserna ger specialhandläggare Heidi Sinervä på LPA, tfn 029 435 2235.

Uppdaterad 13.09.2019