Grupplivförsäkringsersättning

Rätt till ersättning från grupplivförsäkringen
Grupplivförsäkringen är lagstadgad och gäller alla personer för vilka LFÖPL-försäkringen är obligatorisk.

År 2019 är grupplivförsäkringspremien 12,00 euro för lantbruksföretagare. Premien tas ut i samband med LFÖPL-försäkringspremien och är avdragsgill vid beskattningen. Stipendiater betalar ingen grupplivförsäkringspremie år 2019.

Mer information: Pensionsförsäkring > Grupplivförsäkring

Uppdaterad 27.12.2018