Att ansluta sig

Du ansluter dig till företagshälsovården för lantbruksföretagare genom att lämna in anmälningsblanketten till hälsocentralen eller en privat läkarstation. Samtidigt samtycker du till att gårdsbesök görs för att utreda arbetsförhållandena på gården. Den som vägrar att gå med på gårdsbesök får inte rabatt på premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen. Premierabatten gäller fyra år i sänder efter ett gårdsbesök.

Du anses ha anslutit sig till företagshälsovården den dag då hälsocentralen eller läkarstationen har tagit emot anmälan. Serviceproducenten skickar meddelande till LPA om dem som anslutit sig. Du måste ha anslutit dig till företagshälsovården före den 1 oktober det föregående året för att få rabatt på försäkringspremien.

En lantbruksföretagare som också arbetar som anställd och bara hör till den företagshälsovård som arbetsgivaren ordnat får inte rabatt på OFLA-försäkringspremien. Rabatten gäller uttryckligen dem som anslutit sig till företagshälsovården för lantbruksföretagare.

Blanketten för anmälan till företagshälsovården finns på Arbetshälsoinstitutets webbplats tillsammans med annan information om föetagshälsovård.

Uppdaterad 29.01.2016