Årsarbetsförtjänsten (skadefall före 1.1.2016)

När olycksfallspensionen räknas ut i den obligatoriska OFLA-försäkringen beaktas utöver LFÖPL-arbetsinkomsten även löneinkomster. Inkomsterna av annan företagarverksamhet (FöPL) beaktas bara om den skadade för denna verksamhet har en frivillig försäkring enligt 57 § i lagen om olycksfallsförsäkring. Årsarbetsförtjänsten räknas enligt den stabiliserade inkomstnivån.

Pensionen baseras på en minimiårsarbetsförtjänst på 12 560 euro (år 2015) om inkomsterna är mindre än detta belopp.

I den frivilliga OFLA-försäkringen baseras ersättningarna på den årsarbetsförtjänst som ligger till grund för försäkringen. Inkomster av arbetsavtals- och tjänsteförhållanden eller annan företagarverksamhet beaktas inte.

Uppdaterad 28.01.2016