Skadefall före 1.1.2016

Jordbrukare, skogsbruksföretagare, yrkesfiskare och renskötare samt stipendiater som omfattas av LFÖPL och har råkat ut för ett olycksfall eller fått en yrkessjukdom före 1.1.2016 får ersättning enligt den gamla lagen av år 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare. De olycksfall som de råkar ut för och de yrkessjukdomar som debuterar år 2016 eller senare ersätts enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (OFLAL), som trädde i kraft 1.1.2016.

Uppdaterad 25.01.2016