Betalningsförbindelse

Före undersöknings- och vårdåtgärder, till exempel en magnet- eller skopiundersökning eller en operation, behövs en betalningsförbindelse från LPA. Detta gäller dock inte det första läkarbesöket, brådskande vård eller mindre åtgärder (under 310 euro år 2019). Observera dock att kostnaderna är på ditt ansvar tills LPA har avgjort om skadan kan ersättas och tagit ställning till vilken sjukvård som kan ersättas som nödvändig. Du kan själv begära betalningsförbindelsen av LPA. Alternativt kan vårdinrättningen begära förbindelsen på dina vägnar.

Om du har ordinerats en långvarig medicinering på grund av en olycksfallsskada eller en yrkessjukdom kan du be att få en betalningsförbindelse från LPA för köp av läkemedel. Med förbindelsen får du de läkemedel som nämns i den avgiftsfritt på apoteket. För att få förbindelsen ska du skicka oss receptet där det framgår att läkemedlet ordinerats på grund av en olycksfallsskada eller en yrkesjukdom. Spara betalningsförbindelsen och ta med den när du går till apoteket.

För att LPA ska kunna behandla frågan om betalningsförbindelse krävs en omsorgsfullt ifylld skadeanmälan samt vård- och undersökningsanteckningar räknat från det första läkarbesöket. Se till att LPA får dessa handlingar så att vi snabbt kan avgöra frågan om betalningsförbindelse.

Du kan begära en betalningsförbindelse av LPA per telefon eller via vår skyddade e-posttjänst, där du som mottagare ska välja OFLA-ersättningar.

Så här kan du få en betalningsförbindelse

Uppdaterad 28.12.2018