Sjukvårdskostnader

OFLA-arbetsskadeförsäkringen ersätter nödvändiga kostnader för sjukvård som behövs på grund av en olycksfallsskada eller en yrkessjukdom. Sjukvården måste alltid bero på en skada eller sjukdom som ersätts från försäkringen. Sjukvård som ges av någon annan orsak ersätts inte.

Som sjukvårdskostnader ersätts

  • behövlig vård som en läkare gett och ordinerat samt undersökningar
  • läkemedel och förbrukningsartiklar
  • medicinsk rehabilitering.

Dessutom ersätts nödvändiga rese- och inkvarteringskostnader i samband med behövlig sjukvård.

Kostnadsersättningar för läkemedel och förbrukningsartiklar samt för rese- och inkvarteringskostnader ska sökas inom ett år från att kostnaderna uppkommit. Kostnaderna ersätts mot kvitton i original.

Om du har ordinerats en långvarig medicinering på grund av en olycksfallsskada eller en yrkessjukdom kan du be att få en betalningsförbindelse från LPA för att få läkemedlet avgiftsfritt på apoteket. Apoteket fakturerar sedan LPA för läkemedlet.

För sjukvård inom den offentliga hälso- och sjukvården får den skadade ersättning för klientavgiften. Till den kommun som producerat sjukvården betalas en fullkostnadsavgift för kostnaderna för vården.

För sjukvård inom den privata hälso- och sjukvården ersätts kostnaderna för sjukvård som har getts med undvikande av onödiga kostnader.

Med undantag för brådskande sjukvård och mindre undersökningar (under 310 euro år 2019) krävs det alltid att man begär en betalningsförbindelse från LPA innan vård ges på grund av en olycksfallsskada eller en yrkessjukdom.

Uppdaterad 28.12.2018