Hemvårdskostnader

Om du inte själv klarar av att sköta hem och barn till följd av en olycksfallsskada eller sjukdom som ersätts och blir tvungen att anlita utomstående hjälp, kan du få en skälig ersättning för nödvändiga extra kostnader för hemvård. Ersättningen kan betalas under sjukskrivningen och för högst ett år efter skadefallet.

Ersättning för dessa kostnader ska sökas inom ett år från att kostnaderna uppkommit. Ansökan görs genom att lämna in kvittona eller fakturan till LPA.

Kostnaderna för vikariehjälp i lantbruket ersätts inte. Om vikariehjälpsavbytaren även utför hushållsarbeten kan hushållsarbetets andel av kostnaderna dock ersättas.

Uppdaterad 27.01.2016