Föremål som ersätts

OFLA-arbetsskadeförsäkringen ersätter glasögon, hörapparater, tandproteser, stödförband, stödkorsetter, benproteser, ledproteser och konstgjorda organ som använts av den skadade och gått sönder i samband med det olycksfall som orsakat en skada.

Dessutom får den skadade ersättning för kläder och för reparation av ringar som söndrats i samband med sjukvård. Andra föremål som gått sönder vid olycksfallet ersätts däremot inte.

Ersättning för dessa kostnader ska sökas inom ett år från att kostnaderna uppkommit. Ansökan görs genom att lämna in kvittot i original på reparationskostnaderna eller på anskaffningen av ett nytt motsvarande föremål i stället för ett föremål som inte går att reparera.

Uppdaterad 27.01.2016