Vikariehjälp

Vikariehjälp kan beviljas en lantbruksföretagare som tillfälligt är förhindrad att sköta sina arbetsuppgifter som hör till den nödvändiga skötseln av husdjuren. Orsaken kan vara till exempel en sjukdom eller ett olycksfall. Bara de lantbruksföretagare som bedriver husdjursskötsel och är obligatoriskt LFÖPL-försäkrade kan få vikariehjälp.

Ansökan om vikariehjälp ska lämnas in till den lokala enheten för avbytarservice. En avgift tas ut för vikariehjälp. Kostnaderna för vikariehjälp ersätts inte från OFLA-försäkringen.

Läs mer om vikariehjälp

Uppdaterad 27.01.2016