Beskattning av ersättningar

Alla kostnadsersättningar, menersättningar, vårdbidrag, klädtillägg och mentillägg är skattefria. OFLA-dagpenning, rehabiliteringspenning, olycksfallspension och familjepension är skattepliktiga inkomster. Den ersättning som betalas för inkomstbortfall under en befogad och behövlig undersökning är också skattepliktig. Vanligtvis får vi beskattningsuppgifterna direkt av skattemyndigheterna för att betala ersättning för inkomstbortfall när det gäller en obligatorisk OFLA-arbetsskadeförsäkring. Du behöver inte skicka ditt skattekort till oss om vi inte ber att få det. Om vi inte har fått beskattningsuppgifter innehåller vi 40 procent i skatt.

I fråga om en frivillig OFLA-försäkring innehålls 50 procent i skatt på dagpenningar. På en olycksfallspension innehålls skatt på samma sätt som då OFLA-arbetsskadeförsäkringen är obligatorisk, det vill säga enligt uppgifter som vi får direkt av skattemyndigheterna.

Om en period då en person är arbetsoförmögen och får dagpenning infallit under föregående år men ersättningen betalas först efter årsskiftet, ska LPA enligt skatteförvaltningens anvisningar innehålla 50 procent i skatt på dagpenningen.

Vid årets slut informerar vi skattemyndigheterna om de dagpenningar och pensioner vi betalat samt om den skatt som innehållits. Beloppen ska inte antecknas i skattedeklarationen utan skattebyrån beaktar dem automatiskt.

Skatteförvaltningen

Uppdaterad 29.01.2016