Vid en fritidsskada

När du råkat ut för ett olycksfall på fritiden bör du genast uppsöka läkare.

Om du blir sjukskriven

  • Fyll i skadeanmälan antingen själv eller med LPA-ombudsmannens hjälp.
  • Redogör noggrant för hur, var och under vilka förhållanden olycksfallet inträffade.
  • Bifoga läkarintyg, recept och kvitton.
  • Fyll i en reseräkning för vårdresor.
  • Om du gör skadeanmälan hos ombudsmannen, kom ihåg att ta med läkarintyg, recept och kvitton.
  • Du måste först själv betala kostnaderna för skadan. Du kan senare söka ersättning från LPA mot kvitton.
  • Ansök om kostnadsersättningar inom ett år från att kostnaderna uppkom.
  • Du kan följa behandlingen av skadeärendet via LPA:s e-tjänster.

Om du inte blir sjukskriven

  • Fyll i skadeanmälan och skicka den till LPA. Bifoga läkarintyg, recept, kvitton och reseräkning. Kostnadsersättningar måste sökas inom ett år från att kostnaderna uppkom.
Uppdaterad 06.04.2018